XVI Forum Polonijne w Toruniu

W piątek, 20 kwietnia przedstawiciele Polonii z całego świata zjechali się do Torunia na XVI Forum Polonijne. Obrady będą odbywać się w budynkach katolickiej Wyższej Szkoly […]