3 World War II bombs found at Warsaw airport

WARSAW, Poland — Three unexploded bombs dating back to World War II were discovered at Warsaw’s international airport during construction work Tuesday, prompting the evacuation of […]

Grzegorz Błoński: KTO PRZEPROSI SZEREMIETIEWA?

Po dziewięciu latach sądowych batalii Romuald Szeremietiew został uniewinniony od zarzutu rzekomego udostępnienia tajnych dokumentów swojemu asystentowi. Według warszawskiego sądu za bałagan w Ministerstwie Obrony Narodowej […]

Marian Piłka : Lizboński szlak degradacji

Proponowane zmiany w traktacie lizbońskim ograniczające suwerenność budżetową na trwałe skażą nasz kraj na podrzędność ekonomiczną względem dominujących państw Unii, a zwłaszcza wobec Niemiec Ostatni szczyt […]