USA: polonijny kościół pozostanie otwarty

Kościoły trzech parafii rozwiązanych przez ordynariusza diecezji Springfield w amerykańskim stanie Massachusetts pozostaną otwarte. Taką odpowiedź z Watykanu otrzymali obecnie tamtejsi wierni. Przed dwoma laty odwołali […]

W Sacramento zmarł Stanisław Rowiński

W niedzielę, 23 stycznia zmarł w Sacramento, Kalifornia Stanisław Rowiński, założyciel i długoletni prezes Polonijnego Ośrodka Kulturalno Pastoralnego (Polonia Cultural and Pastroral Center). Nie tak dawno, […]

Odczytywać znaki czasu…

Rozmowa z Ks. inf. Stanisławem Jeżem, Rektorem Polskiej Misji Katolickiej we Francji. Głos Katolicki: Dwadzieścia pięć lat temu obejmował Ksiądz Infułat rektorską posługą Polską Misję Katolicką […]

Dr Iwona Pożerski – Emigracja okiem psychiatry

W numerze z dnia 27 grudnia internetowe wydanie australijskiego “Puls Polonii” zamieszcza kolejny felienton dr Iwony Pożarski. Tym razem obserwacje okiem psychiatry naszego emigracyjnego życia. (wg) […]

Praca dla polskojęzycznych

Do niedawna znajomością języka polskiego nie warto było chwalić się w CV. Dziś jest inaczej – polskojęzycznych pracowników szukają brytyjskie firmy telekomunikacyjne, edukacyjne czy podmioty z […]

Jasełka 2011 w Sacramento, Kalifornia

W niedzielę, 9 stycznia w Polonijnym Ośrodku Kulturalno-Pastoralnym w Sacramento przedstawiono “Jasełka 2011” przygotowane przez Koło Przyjaciół Harcerstwa (KPH) przy szczepie harcerek i harcerzy z Sacramento […]