Boże Narodzenie AD 2010

Słowo Bp Wojciecha Polaka – Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. duszpasterstwa emigracji. Wszystkim tym, którzy Je (Słowo, które stało się ciałem) przyjęli dało moc, aby się […]