Waldemar Glodek: Koszą nas równo z trawą

                   No i masz babo placek. Zamiast zastanowiać się które miejsce zajmniemy na Mistrzostwach Europy w kompanej w przyszłym roku zaczynamy się boksować na temat […]