With Friends Like These

Was Washington Post columnist Jamal Khashoggi murdered inside the Saudi consulate in Istanbul, and then his body cut up with a bone saw and flown to […]

Przyczyny dominacji Żydów w USA

Dominacja Żydów w życiu politycznym i społecznym USA (nieproporcjonalnie wielka do ich procentowej obecności wśród obywateli Stanów Zjednoczonych) jest dużym problemem nie tylko dla Polski, ale […]