Moralna wina, moralni sprawcy

W popularnej i cenionej przez polskich czytelników książce doktor Ewy Kurek zatytułowanej Poza granicą solidarności. Stosunki polsko-żydowskie 1939-1945 znajdujemy ciekawą typologię win. Podczas badania reakcji poszczególnych grup narodowościowych […]

Smarczuk albo o reklamie

Przypomniał niedawno Toyah człowieka nazwiskiem Marczuk. Pan ten jest dziś wiceministrem, a my nie możemy się nadziwić dlaczego partia, w którą zainwestowaliśmy tyle emocji usadza na […]

Andrzej Kumor: Na Ukrainie namierzają telefonami

Na wstępie spóźnione podziękowania za wspaniały kombo-prezent, jaki w okresie świąt Bożego Narodzenia dostałem od p. dr. Macieja Zająca! “Kombo”, czyli butelka Jacka Danielsa i trzy […]