EEM – Ekonomia protestu społecznego

Obserwowane obecnie nasilenie kryzysu ekonomicznego w Polsce ponownie uzmysławia problem kryzysu wartości. Intuicyjnie biorąc, kryzys ekonomiczny z kryzysem wartości ma wiele wspólnego. Ale na czym polegają […]

Kryzys i antypolonizm

Dwa usilne zabiegi polityczne i propagandowe układają się w logiczną całość. Z jednej strony, powtarzane zapewnienia o słabym oddziaływaniu światowego kryzysu ekonomicznego na Polskę, a przy […]

Amerykanie śmieją się przez łzy

Kryzys gospodarczy wyciska silne piętno na świadomości Amerykanów, czego zresztą należało się spodziewać. Mieszkańcy Ameryki Północnej tryskają tym samym humorem, który Polacy zademonstrowali w stanie wojennym. […]