Prof. Ryszard Bender: Niezłomny strażnik pamięci

Świętej pamięci sędzia Maria Trzcińska utrwalała pamięć o niemieckim obozie zagłady KL Warschau. O tej sędziwej, wspaniałej niewieście, zmarłej przed świętami Bożego Narodzenia, która uświadomiła Polakom […]