Przyczyny dominacji Żydów w USA

Dominacja Żydów w życiu politycznym i społecznym USA (nieproporcjonalnie wielka do ich procentowej obecności wśród obywateli Stanów Zjednoczonych) jest dużym problemem nie tylko dla Polski, ale […]

Prof. Jerzy Robert Nowak: Żydzi a komunizm (I)

  (Niektóre przemilczane fakty – małe kompendium) W najbliższym czasie ukaże się  w „Warszawskiej Gazecie” moja bardzo krytyczna  recenzja zafałszowań i dysproporcji w książce Piotra Zychowicza  […]