Józef Wieczorek: Dwa procesy akademickie

Proces za przerwanie wykładu stalinowca, i proces amnezji akademickiej (i nie tylko)   Media podają, że rozpoczął się proces w sprawie przerwania wykładu stalinisty Z. Baumana http://wpolityce.pl/wydarzenia/76673-zostana-ukarani-za-przerwanie-wykladu-stalinowskiego-zbrodniarza-majora-baumana […]

Józef Wieczorek: Czy Kongres Kultury Akademickiej zdoła podnieść kulturę akademicką i trafi do szerokiej opinii społecznej ?

W ramach Wielkiego Jubileuszu Uniwersytetu Jagiellońskiego odbędzie się 20 – 22 III 2014 Kongres Kultury Akademickiej http://kongresakademicki.pl/   po to jak czytamy w tezach programowych http://kongresakademicki.pl/tematyka-kongresu-tezy-programowe/…aby przerzucić pomost między […]