Henryk Holland

Gdy Armia Czerwona przetaczała się przez Polskę w 1944. i 1945. roku to wokół niej poruszały się oddziału SMIERSZ i NKWD. Ich celem była całkowita likwidacja […]

Jak zdestabilizować kontynent?

Kryzys imigracyjny, który dotknął Europę kilkanaście miesięcy temu, wywołał jednostronną reakcją najważniejszych oficjeli Unii Europejskiej oraz europarlamentarzystów. Publiczną dyskusję całkowicie zdominowały głosy o konieczności przyjęcia imigrantów. […]

Taktyka niszczenia polskiej kultury (2)

W artykule „Plan zniszczenia polskiej kultury” http://zaprasza.net/a.php?article_id=31921 nieprzypadkowo połączyłem  zniszczenie polskiej gospodarki z niszczeniem naszej kultury. Oba te działania służą kolonizacji Państwa Polskiego i jak w […]

Taktyka niszczenia polskiej kultury (1)

Mój artykuł „Plan zniszczenia polskiej kultury” http://zaprasza.net/a.php?article_id=31921 spotkał się z dużym odzewem. Otrzymałem wiele pytań o szczegółowe przedstawienie strategii niszczenia polskiej kultury. Wyjaśnienie tego problemu wymaga […]