Życiowa klęska Michnika

Dzisiejszy mój tekst poświęcę osobie, w opisywaniu której czuję się już niemal weteranem. Adamem Michnikiem – bo o nim będzie dzisiaj – zajmuję się już od […]

Nareszcie wszystko jasne

I jak tu wątpić w prorocze wizje poetów!… „Ziało brednią, gorącem, czerwienią; febrą trzęsło i kołem szło. Nie wiadomo kto, jakiś henio, zaczął pleść nie wiadomo […]