Dyplomaci Iranu w Akademii Obrony Narodowej

22 lutego wizytę w warszawskiej Akademii Obrony Narodowej złożył ambasador Iranu Samad Ali Lakizadeh, któremu towarzyszyli attaché wojskowy pułkownik Seyed Hamid Reza Ghoreishi, zastępca attaché wojskowego […]