Dr Filip Musiał: Sowiecki trop

Tuż przed procesem Agcy niemiecka Stasi realizowała operację "Papst", która miała na celu zdyskredytowanie wątku bułgarskiego Sowiecki trop Wiemy, że tzw. bułgarski trop, przez lata dezawuowany […]