Remigiusz Okraska: Opozycja zwykłych ludzi

W ostatnich dniach kwietnia 1978 r. w Trójmieście powstała deklaracja Komitetu Założycielskiego Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. Widnieją pod nią podpisy trzech osób: Andrzeja Gwiazdy (inżynier elektronik […]