Bajończycy pod Arras

W maju 1915 roku, opodal francuskiego miasta Arras, kompania polskich ochotników Legii Cudzoziemskiej uderzyła na pozycje niemieckie. Tradycje W Roku Pańskim 1831 król Francuzów Ludwik Filip […]

Termopile Sarmatów

Jedenastego czerwca 1694 roku, za panowania króla Jana III Sobieskiego, podolska wieś Hodów stała się terenem niezwykłej bitwy. Kilkuset Polaków stawiło zacięty opór wielotysięcznej tatarskiej ordzie. […]

Andrzej Solak: Polscy tyranobójcy

POLONIA CHRISTIANA   12 kwietnia 1945 roku, tuż po północy, w piwnicach budynku administracyjnego Zamku Lubelskiego komuniści przeprowadzili egzekucję jedenastu żołnierzy Armii Krajowej.   Wśród rozstrzelanych […]

Andrzej Solak: Orle dzieci Grodna

POLONIA CHRISTIANA   Pani Zofia Jasińska tuliła w ramionach konającego syna. Szeptała mu: – Tadzik, ciesz się! Polska armia wraca! Ułani z chorągwiami! Śpiewają!!!…   Wojna […]

Andrzej Solak: Czeski wyrzut sumienia

POLONIA CHRISTIANA – PCh24.pl   Czeskiego antykomunistycznego oporu zbrojnego nie da się porównywać pod względem rozmiarów z wojnami partyzanckimi jakie toczyły się wówczas w Polsce, krajach […]