Aleksander Ścios: POD PATRONATEM WSI

W piśmie z lipca 2010 roku skierowanym do ministra obrony, nowa rzecznik praw obywatelskich Irena Lipowicz informowała ministerstwo, że wpływają do niej skargi od żołnierzy byłych […]