Prof. Jerzy Robert Nowak: Marny koniec mitu Wałęsy

Ujawnienie donosów Wałęsy, ukrytych w archiwum Kiszczaka, dość wyraźnie zapoczątkowuje swoisty przełom w polskiej sytuacji wewnętrznej. Miażdżąco obciążająca Wałęsę oskarżycielska wymowa jego donosów powoduje wstrząs nawet […]

Stanisław Michalkiewicz: Zdrada, panowie!

Wprawdzie wiadomo, że kto słucha byłego prezydenta naszego nieszczęśliwego kraju, ten sam sobie szkodzi, zwłaszcza teraz, kiedy biednemu Nikodemowi Dyzmie najwyraźniej już na dobre przewróciło się […]

Stan wojenny. Smutna rzeczywistość.

Zbliża się kolejna rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Zarówno gen. Wojciech Jaruzelski jak i cała Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego (sic?) nie poniosła żadnych współmiernych do […]

Krzysztof Wyszkowski: „Bolek", czyli słup

Zupełnie nie dziwi, że przyznanie się Lecha Wałęsy do współpracy z SB większość opinii publicznej potraktowała wzruszeniem ramion. Rozsądni ludzie od dawna wiedzieli, że był tajnym […]

Lech Zborowski: JAK BOLEK BEZPIEKĘ OGRYWAŁ

Ostatnie wystąpienie Lecha Wałęsy w programie „ Kropka nad i ” zawiera jak zwykle dowody nie tylko jego bezgranicznego chamstwa, ale również charakterystycznego dla niego braku […]

Fa­chow­cy od hi­sto­rii

Z któ­rej stro­ny na pro­blem nie spoj­rzeć, to i tak wi­nien IPN. Ko­mu­nizm nie­win­ny, ale je­go ba­da­cze jak naj­bar­dziej. Nie Wa­łę­sa wi­nien  i je­go po­krę­co­ny ży­cio­rys, […]