Jacek Dydkowski: Lista historyków tajna?

Kresowiacy nie mogą się doprosić listy historyków, którzy wezmą udział w konferencji „Zbrodnia Wołyńska – historia, pamięć, edukacja. W przededniu 70. rocznicy”, która odbędzie się pod […]