Antoni Koniuszewski: Geopolityczne przesłanie

Biorąc pod uwagę ogromny współczesny rozwój środków łączności i komunikacji, niektórzy analitycy próbują zakwestionować podstawy klasycznej geopolityki, wychodząc z założenia, że w tych okolicznościach kształty kontynentów, […]

Chiny: władze uprowadziły kandydata na biskupa

Chińska milicja uprowadziła katolickiego kapłana. W uroczystość św.św. Piotra i Pawła miał on otrzymać konsekrację biskupią. Ks. Joseph Sun Jigen zakończył wczoraj rekolekcje przygotowujące do konsekracji […]

W okopach wojny walutowej – Radosław Pyffel

Jeśli Chiny zdecydują się zdywersyfikować swoje rezerwy walutowe i rozpoczną globalne inwestowanie, niewykluczone, że spora część tego kapitału może trafić do Polski W okopach wojny walutowej […]