Jan Bodakowski – Antypolskie oblicze Czesława Miłosz

Śmierć Wisławy Szymborskiej, i dyskusja o jej twórczości gloryfikującej zbrodniczy komunizm, skłania do przypomnienia postaci innego noblisty Czesława Miłosza. Niezwykle interesującą prace na jego temat napisał […]

Miłosz i komunizm

Jak ta­kie idio­ty­zmy mo­gli mó­wić i słu­chać, po­wie­lać i wtła­czać do głów Po­la­ków. Jak mo­gły po­słu­gi­wać się ta­kim ję­zy­kiem sta­re ko­nie ta­kie jak An­to­ni Sło­nim­ski i […]

Sejm: A.Sobecka krytycznie o Cz.Miłoszu

Książki Czesława Miłosza pełne są różnorakiej pogardy wobec Polaków. Szydzi ze wszystkich warstw społecznych – mówiła posłanka PiS Anna Sobecka podczas obrad sejmowej Komisji Kultury i […]