Gdzie zginął prezydent Starzyński?

Do chwili obecnej nie ujawniono dokumentacji Polskiej Misji Wojskowej do spraw zbrodni wojennych w Berlinie zawierającej zebrane przez jej pracowników relacje byłych więźniów KL Dachau na […]

Dziwne przypadki RUDOLFA HÖSSA

Pewnego dnia 1940 roku, ks. Władysław Lohn, prowincjał jezuitów w Krakowie, otrzymał informację, iż w nowo założonym przez Niemców tajemniczym obozie w Oświęcimiu, znaleźli się właśnie […]