Dr Zbigniew Hałat: "Spróbuj pomyśleć"

Szczęść Boże! "Prawowita władza z Boga jest, a kto się sprzeciwia zwierzchności, sprzeciwia się postanowieniu Bożemu" nauczał w 1888 r. papież Leon XIII w encyklice `Libertas […]

"GMO – droga donikąd"

Celem tego artykułu jest przybliżenie faktów, które są ukrywane lub podawane skrótowo i niejasno. Tymczasem chodzi o kluczowe dla wszystkich sprawy: niezależność żywieniową, nasze zdrowie, stan […]