Dlaczego muszą ginąć Himalaiści?

Dr Katarzyna Leśnikowska-Osielska Dr Jerzy Jaśkowski Jako młodzi tracimy zdrowie aby zyskać pieniądze, Na starość robimy odwrotnie.   Naszą uwagę zwróciły stosunkowo liczne katastrofy i wypadki śmiertelne […]

Krzysztof Losz – CO2 pochłoną lasy

Polska ma ogromne możliwości zagospodarowywania dwutlenku węgla i wykorzystania energii odnawialnej. Niestety, w dużej mierze z winy rządu nasze zasoby są nieeksploatowane. O gospodarowaniu CO2 i […]