Balcerowicz nie może odejść!

Media stają na głowie żeby zrobić z nas idiotów, ale bez naszego aktywnego udziału gremia inżynierów dusz namęczyłyby się znacznie więcej. Redakcja Money.pl zamiast dokonać analizy […]

Robert Gwiazdowski: CO NAM MÓWI PAPIEŻ?

„Bawił” niedawno w Polsce z wizytą „papież keynesizmu” – Robert Skidelski. „Oficjalny przedstawiciel Johna Maynarda Keynesa na ziemi” mówi, że: „pozwoliłby długom publicznym rosnąć…” www.forsal.pl/artykuly/692110,wladza_i_barbarzyncy_wywiad_z_papiezem_keynesizmu.html Nie […]