Tomasz Gabiś: Euro na zakręcie

W tygodniku „Die Zeit” Mark Schieritz w artykule „Rebelia przeciwko euro” pisze, że zamiast scalać Europę, euro wywołuje w niej rozłamy i podziały; historia nie jest […]

Portugalia nie chce unijnej pomocy

Portugalia jest następnym krajem strefy euro, który stanął na skraju zapaści gospodarczej. Pakiet stabilizacyjny, zaproponowany przez rząd, nie został przyjęty przez parlament, czego skutkiem stała się […]

Szwajcaria zabierze zdefraudowane pieniądze

Jak informuje internetowe wydanie Gazety Prawnej Szwajcarzy wprowadzili prawo umożliwiające zwrot pokrzywdzonym państwom majątków zdefraudowanych przez ich polityków. Aczkolwiek do tej pory Szwajcarzy mieli możność prawną […]