Waldemar Glodek: W rytmie “Acropolis Adieu …”

Nie tylko rządzący Polską politycy mają giętkie kręgosłupy. Ich działalność na współczesnej scenie politycznej potwierdza starą maksymę przyjmującą wspólny mianownik dla stosowanych przez nich praktyk i […]