Co powie Maksymiuk zanim się powiesi?

Janusz Maksymiuk​ był zaufanym człowiekiem Leppera. Taką prawą ręką od wszystkiego, co decyduje, kto ma do szefa dostęp i jakie informacje mają prawo dotrzeć. Zapewne też […]