Mocniejszy: Globalistyczny antyglobalizm

W internecie rozpowszechniany jest pomysł powstrzymania obecnie rozwijającej się światowej władzy przy pomocy stworzenia innej, rzekomo lepszej władzy światowej. Jest to zwalczanie globalizmu przy pomocy innego […]

Antoni Koniuszewski: Geopolityczne przesłanie

Biorąc pod uwagę ogromny współczesny rozwój środków łączności i komunikacji, niektórzy analitycy próbują zakwestionować podstawy klasycznej geopolityki, wychodząc z założenia, że w tych okolicznościach kształty kontynentów, […]

Leszek Sykulski: Polska polityka (anty-)wschodnia

(…) Po 1991 r. zabrakło w naszym kraju pogłębionej analizy nowego kontynentalnego układu sił, a także wyraźnej operacjonalizacji celów i roli Polski w nowej architekturze bezpieczeństwa […]