Janusz Wojciechowski: Uczmy się od Żydów

Nam się z wami nie kłócić, kto jest bliżej nieba Nam się od was uczyć, uczyć, uczyć trzeba 1.My, Polacy, podobno jesteśmy porąbani na punkcie pamięci […]

Jak polskie zakonnice ratowały Żydów

Ponad 700 uratowanych Żydów, przeważnie dzieci – takie dane przyniosła kwerenda przeprowadzona w 2009 roku w 27 żeńskich zgromadzeniach zakonnych na temat ich pomocy Żydom w […]