Dr Gabriela Masłowska: Federalizm i rząd światowy

Dnia 31 października 2011 r. zakończyła się kadencja prezesa Europejskiego Banku Centralnego, prowadzącego politykę pieniężną w strefie euro, Francuza Jeana-Claude´a Tricheta. 1 listopada br. zastąpił go […]