Paweł Zyzak: Grad “neonazistów”

Głośno ostatnio o zagrożeniu “faszyzmem”, “neofaszyzmem” i “neonazizmem”. Źródło tych informacji tkwi w najpoczytniejszym dziś dzienniku ogólnopolskim. Informacje skomponowane są ten sposób, aby czytelnik nie miał […]