Dr Zbigniew Hałat: "Spróbuj pomyśleć"

Szczęść Boże! "Prawowita władza z Boga jest, a kto się sprzeciwia zwierzchności, sprzeciwia się postanowieniu Bożemu" nauczał w 1888 r. papież Leon XIII w encyklice `Libertas […]