Aleksander Szumanski: ZAFAŁSZOWANA HISTORIA

Czytelnicy polscy w kraju ciągle za mało znają alarmujące ostrzeżenia głośnego autora polonijnego profesora Iwo Cypriana Pogonowskiego. Ten najwybitniejszy dziś wśród Polaków żyjących na Zachodzie znawca […]

Leszek Pietrzak: Kim Pan jest, panie Sikorski?

Czy Ra­do­sław Si­kor­ski miał kie­dy­kol­wiek kon­tak­ty z bry­tyj­ski­mi służ­ba­mi? Kto fi­nan­so­wał je­go na­ukę w Wiel­kie Bry­ta­nii, je­go wy­jaz­dy do Afga­ni­sta­nu i in­nych kra­jów oraz kto był […]

Waldemar Maszewski: Podstawione ofiary holokaustu

W Stanach Zjednoczonych coraz szersze kręgi zatacza afera na tle wyłudzania odszkodowań za holokaust. Proceder wymyślili żydowscy oszuści, którzy zgłaszali się po pieniądze do Niemiec Podstawione […]