Józef Wieczorek: Dwa procesy akademickie

Proces za przerwanie wykładu stalinowca, i proces amnezji akademickiej (i nie tylko)   Media podają, że rozpoczął się proces w sprawie przerwania wykładu stalinisty Z. Baumana http://wpolityce.pl/wydarzenia/76673-zostana-ukarani-za-przerwanie-wykladu-stalinowskiego-zbrodniarza-majora-baumana […]

Dr Dariusz P. Kucharski: Agentura sowiecka w II RP

Masowe szkolenia i przygotowania agentów wywiadu sowieckiego. Struktura, dążenia, zasięg, liczebność. Działalność komunistycznych organizacji w Polsce i ich cele. Udział komunistów polskich w strukturach budowanego systemu […]