R. Zaleski: Realny system polityczny Polski

System polityczny w Polsce składa się z dwóch podstawowych elementów mediów i polityków okrągłostołowych. Realna władza obecnie w Polsce, to szefowie frakcji partii systemowych i właściciele […]

Jadwiga Chmielowska: Apel poległych samobójców

Pierwszą ze znanych mi osób, które targnęły się na swoje życie, była działaczka „Solidarności” i podziemia z czasu stanu wojennego Danuta Loret z Gliwic. Podczas aresztowania […]

Mi­ro­sław Ko­kosz­kie­wicz: Pro­ces gnil­ny III RP

Już tak to jest w hi­sto­rii państw cho­rych i zbu­do­wa­nych na fun­da­men­cie z kłam­stwa, iż nie­uchron­nie przy­cho­dzi ta­ki czas, że wi­dać, sły­chać i wy­raź­nie czuć zbli­ża­ją­cy […]

Życiorysy zmarnowane dla Polski. Grzechy III RP

Skorumpowany sędzia i niezłomna sprzątaczka A to III RP właśnie… Życiorysy – załgane i stracone, ukryte w cieniu lub przeżyte w trudzie. Draństwo niesłusznie nagrodzone i […]

Zmierzch bogów

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że czas III RP dobiega końca. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że jej budowniczy bronią i będą jej bronić do ostatniej kropli krwi. […]