Politrucy w LWP 1944-1956 (2)

W kwietniu 1952 roku nowy szef GZP, gen. Witaszewski rozpoczął czystkę w podległej mu instytucji usuwając wielu oficerów pochodzenia żydowskiego. Związane to było z zapoczątkowaniem przez […]