Drugi upadek Rzymu?

Postępująca ze wzrastającą dynamiką islamska kolonizacja Europy skłania do refleksji nad zapaścią naszej, niegdyś potężnej, cywilizacji. Benedykt XVI, a za nim kilku intelektualistów, proponuje zestawienie tego, […]

The Rise of the Generals

Has President Donald Trump outsourced foreign policy to the generals? So it would seem. Candidate Trump held out his hand to Vladimir Putin. He rejected further […]