Jan Maria Jackowski: Polski sierpień

Kult maryjny na ziemiach polskich rozwijał się od początku chrześcijaństwa. Kronikarz Gall Anonim wspomina, że Bolesław Krzywousty podczas marszu na Kołobrzeg "zarządził odprawienie nabożeństwa do Maryi […]

Jan Maria Jackowski: Wymieranie Polski

W mijającym tygodniu ogłoszono kolejną dramatyczną prognozę demograficzną dla Polski. Według raportu Eurostatu ludność UE będzie się nadal bardzo dynamicznie starzała i wymierała. Średni europejski odsetek […]

Jan Maria Jackowski: Tak rodzi się terror

Zabójstwo na tle politycznym w łódzkiej siedzibie Prawa i Sprawiedliwości jest tragicznym dowodem na nasilającą się brutalizację w życiu publicznym. Przyczyn tego stanu rzeczy jest wiele. […]