Jerzy Buzek, TW „Karol”…

TW „Karol” był najwyżej ulokowanym tajnym współpracownikiem służb specjalnych komunistycznego aparatu represji we władzach ruchu „Solidarność”. Jerzy Buzek został zwerbowany przez Wywiad Wojskowy PRL w roku […]

Zenon Baranowski: Kolega z WSI I “Rzeczpospolita”

Współpracownikiem biznesowym Grzegorza Hajdarowicza, który ma przejąć większościowy pakiet udziałów spółki wydającej dziennik „Rzeczpospolita”, jest Kazimierz Mochol, były szef kontrwywiadu i zastępca szefa Wojskowych Służb Informacyjnych. […]

Ich cyrk, na­sze mał­py

Pro­ku­ra­tu­ra Woj­sko­wa, wy­łą­cza­jąc ze śledz­twa przy­go­to­wa­nie lo­tu do Smo­leń­ska, usta­mi gen. Pa­rul­skie­go tłu­ma­czy­ła, że ona mo­że tyl­ko woj­sko­wych, a cy­wi­le, to in­na pa­ra ka­lo­szy. Ro­bo­ta dla […]

Jerzy Buzek skompromitował Polskę

Ten wybitny specjalista od lania wody i arcykapłan przerostu formy nad treścią w końcu doigrał się. Wczoraj, w piątek 4 lutego, poczta w Parlamencie Europejskim została […]