Waldemar Glodek: W rytmie “Acropolis Adieu …”

Nie tylko rządzący Polską politycy mają giętkie kręgosłupy. Ich działalność na współczesnej scenie politycznej potwierdza starą maksymę przyjmującą wspólny mianownik dla stosowanych przez nich praktyk i […]

Stanisław Michalkiewicz: W Polsce jak w Libii?

Szanowni Państwo! Dwa wydarzenia zdominowały obecny tydzień; wojna w Libii oraz telewizyjna debata profesora Balcerowicza z ministrem Rostowskim. Zanim jednak przejdę do rzeczy – najpierw sprostowanie. […]