Jan K. Kruk: Kapitalizm, ale jaki?

Ustrój gospodarczo-społeczny dominujący obecnie w świecie sprzyja wyzyskowi człowieka przez człowieka na skalę znacznie większą niż podczas pierwszej rewolucji przemysłowej i niż to miało miejsce w […]

G.K. Chesterton: Świat najmitów

„Kapitalizm” to nieadekwatne słowo, i bardzo by się przydało zastąpić je jakimś innym. Ta nazwa spowodowała prawie tyle samo zamętu w świecie ideowym, co w świecie […]

Hilaire Belloc: Kryzys gospodarczy

Co to jest kapitalizm? Przez kapitalizm rozumiemy taki stan państwa, w którym wielu wolnych obywateli, a w każdym razie decydująca ich liczba, nie posiada środków produkcji […]

Magdalena Ziętek: Konserwatyzm a kapitalizm

Do mniej więcej połowy XX wieku konserwatyści należeli raczej do przeciwników kapitalizmu czy też ekonomicznego liberalizmu. W dużej mierze wynikało to z tego, że jako arystokracja […]