Przywracanie prawdy (cz. 2)

Przeczytaj   Część 1.   Kłamstwo śpieszy się, aby wypełnić próżnię po prawdzie znajdującej się w odwrocie. Anthony Esolen   Zanim powrócimy do zagadnień omawianych w […]