Piotr Szubarczyk: 7 lutego 1831

Barwy narodowe 180 lat temu – w czasie Powstania Listopadowego – sejm Królestwa Polskiego, na wniosekTowarzysta Patriotycznego, powziął uchwałę o kokardzie narodowej, czyli o barwach narodowych […]