KOLEJNY SPEKTAKULARNY PROCES Z UDZIAŁEM ADAMA SŁOMKI

KONFEDERACJA POLSKI NIEPODLEGŁEJ Obóz Patriotyczny Biuro Prasowe NOWE: kanał video www.slomka.bloog.pl   KOMITET OBRONY SPRAWIEDLIWOŚCI www.komitet-obrony-sprawiedliwosci.pl Warszawa, 27.02.2012 r. ZAPROSZENIE p.t. KOLEJNY SPEKTAKULARNY PROCES Z UDZIAŁEM […]

Magda Figurska: Brzydki szczegół

„Mi­mo że my­śmy już pa­rę ra­zy za­wie­dli za­ufa­nie kla­sy ro­bot­ni­czej, kla­sa ro­bot­ni­cza mu­si nam uwie­rzyć choć­by dla­te­go, że nie ma dla niej in­ne­go wyj­ścia. Ci, jak […]