Julia Jaskólska: Kurica nie ptica, Polsza nie zagranica

Gdy Jarosław Kaczyński powiedział o kondominium niemiecko-rosyjskim Platforma Obywatelska wpadła w szał. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, ten tak dobrze ułożony oksfordczyk, stwierdził że „prezes Kaczyński […]