Wojciech Podjacki: Na niemieckiej smyczy

Zastanawiamy się często, dlaczego dyskurs polityczny nad tak ważnym zagadnieniem jak stosunki polsko-niemieckie jest jednostronny i można rzec jałowy? Dotychczas unikano jak ognia wszelkich kontrowersyjnych tematów, […]

Liga Obrony Suwerenności popiera postulaty związkowców.

ZARZĄD GŁÓWNY LIGI OBRONY SUWERENNOŚCI  OŚWIADCZENIE W sprawie udzielenia poparcia dla postulatów związków zawodowych. Dobre rządy charakteryzują się dbałością o interesy narodowe i rozwój państwa oraz troską […]