Aleksander Ścios: KTO BUDUJE „TRZECIĄ SIŁĘ”?

Podejmowane na kilka miesięcy przed wyborami parlamentarnymi próby osłabienia PiS-u poprzez tworzenie fałszywych alternatyw „nowej prawicy” lub budowania „drugiej opozycji”, nie są niczym zaskakującym. Wpisują się […]

Politrucy w LWP 1944-1956 (2)

W kwietniu 1952 roku nowy szef GZP, gen. Witaszewski rozpoczął czystkę w podległej mu instytucji usuwając wielu oficerów pochodzenia żydowskiego. Związane to było z zapoczątkowaniem przez […]