Magdalena Gawin: Morowe Panny

"Kobieta polska jest wiecznym, nieubłagalnym i nieuleczalnym spiskowcem" – pisał rosyjski historyk Mikołaj Berg. Z kolei niemieccy obserwatorzy życia społecznego w Polsce uważali, że wysoka pozycja […]